Unngå skatt med enkel og kreativ skatteplanlegging

Skatt er noe man aldri kommer unna, ikke på lovlig vis. Les om kreativ skatteplanlegging her.

skatt skatteplanlegging

Få mindre skatt: Hvis du er kreativ kan du redusere skatten din betydelig.

17. april 2024 av Deltidsjobb / Jobb

Det å betale skatt er å bidra til fellesskapet. Hvis man ikke liker skattetrykket, kan en forsøke å påvirke dette gjennom politikken, eller enda enklere, ved å finne seg et annet land med en annen samfunnsmodell.

En annen ting du kan gjøre er å drive med kreativ skatteplanleggnig.

Kreativ skatteplanlegging

Norge har et høyt skattetrykk, men først og fremst for de som ikke har kompetanse og ressurser tli å utføre kreativ skatteplanlegging. De rike gjør det, så hvorfor skal ikke du?

Kreative måter å unngå skatt:

  • Betydelig reduksjon i skatt på lønn: Delingsmodellen kan brukes til å begrense skatt på egen lønn. Dette gjelder for de som har egne virksomheter. Det man da kan gjøre er å opprette et aksjeselskap. I stedet for å ta ut lønnsinntekter hvor skatten er inntil 55%, kan man ta ut utbytte og få kapitalinntekt som kun er 28%. Alle som har private virksomheter kan gjøre dette, (det eneste kravet er at minst 1/3 av selskapet eies av en deleier).
    Ved å bruke delingsmodellen kan man helt lovlig begå skatteunndragelse. Hvis man kan velge mellom 55% skatt og 28% skatt, vil nok de fleste velge den siste modellen. Dette er ikke noe bare rikingene gjør, også artister, programledere, konsulenter, andre selvstendige og som har mindre private virksomheter gjør dette.
  • Reduksjon av skatt på aksjegevinst: De som er eiere av større konserner eller et sammensurium av aksjeselskaper kan foreta interne transaksjoner som gjør at skatt på aksjegevinster blir kraftig redusert.
  • Unngå formueskatt: Eier man selskaper som ikke er børsnotert kan aksjeverdien i selskapet beregnes lavere enn hva selskapets virkelige verdier er verdt, og dermed unngå skatt i form av redusert formueskatt.
  • Lær deg å lese skatteloven slik at du kan tilpasse deg. Loven har, og vil alltid ha, mange små og store smutthull.
  • Fradrag og selvfølgeligheter: Du kan trekke fra utgifter til så mangt, få med alle fradrag og sørg for at du havner i riktig skatteklasse. Ungdom med sommerjobb kan tjene 39.950 kroner skattefritt om de har frikort. Dette er tipsene som går igjen hvert år i avisene, og de fleste kjenner til disse, sannsynligvis ingen grunn til å repetere disse skattetipsene.

Norske pengemagasiner og aviser bidrar med bare de mest grunnleggende skattetipsene. Det er kanskje ikke politisk korrekt å gi råd om kreativ skatteplanlegging? De virkelig gode tipsene får du uansett fra å lese skatteloven og på kreativt vis tilpasse deg systemet.

Skattehull er et litt upresist begrep. I realiteten handler det mer om å vri seg unna, på en måte som gjør at man får en lovlig skattereduksjon.

Å lure seg unna skatt på ulovlig vis

Avgifter og skatt på formue og inntekt er det en del som forsøker å lure seg unna. En av metodene er å skjule penger i utlandet, eller å la være å oppgi inntekt og formue. Så veldig smart er det ikke.

Ettersom den norske stat har fått innsyn i hva nordmenn har av pengeplasseringer i utlandet, er det ikke lenger problemfritt å lure seg unna. Det blir stadig vanskeligere å skjule penger fra Skatteetaten.

Det å lure seg unna skatt på ulovlig vis er ikke en særlig attraktiv mulighet, med de konstante bekymringer og strenge straffer det kan medføre.

Det er bedre å betale inn til fellesskapet, enn å bli tatt i ulovlig skattetriksing.

En straffeskatt i tillegg til fengselsstraff er nok til å skremme de fleste fra å forsøke å lure seg unna. Av de som prøver, er det mange som blir tatt. Snyter du på skatten har du ingen grunn til å føle deg trygg.

Kultivert lediggang fremstår for meg som menneskets korrekte beskjeftigelse.
- Oscar Wilde